free invisible hit counter
  • ورود
  • ثبت نام
  
توجیه اقتصادی


مصرف کنندگان

عیبجو همواره در کنار شما جهت کسب ثروت و رضایتمندی دوجانبه می باشد. این بدین معناست که مصرف کنندگان، محصولات و خدمات بی عیب و نقص مدنظرشان را از تولید کنندگان و ارائه دهندگان مربوطه با همکاری و همیاری خودشان دریافت نمایند و زمان و پول خود را به بهترین نحو مدیریت کنند.

مدیران

مدیرانی که دارای صفحه عیبجو می باشند این فرصت را دارند که در لحظه، موانع موجود بر سر راه مصرف کنندگان خود را شناسایی کنند. در واقع این امر نه تنها سبب می گردد تا آن ها بودجه و منابع خود را بهینه سرمایه گذاری کنند بلکه با سیاست گذاری صحیح می توانند محصولات و خدمات بی عیب و نقصی را به مصرف کنندگان خود ارائه نمایید و منافع بیشتری را به دست آورند.

فرآیند1

ساخت صفحه

ابتدا در سایت ثبت نام کنید و سپس صفحه مورد نظر خود را بسازید.


2

معرفی صفحه

صفحه ساخته شده را به مصرف کنندگان خود و دیگران معرفی کنید.


3

کشف معایب

کشف معایب سیستم خود بر اساس الویت توسط مصرف کنندگان.


4

اصلاح معایب

اصلاح معایب و نواقص کشف شده جهت رشد اقتصادی روزافزون.


5

رضایت و ثروت

با بهبود عملکرد سیستم خود افزایش ثروت جلب رضایت مشتری را خواهید داشت.