free invisible hit counter
عیبجو (eybjo)

عیبجو (eybjo)
عیبجو سرویسی است که به صورت آنلاین و رایگان برای بهینه سازی سازمان ها و مشاغل تلاش می کند. هر سیستمی با هر ابعادی در عیبجو می تواند لیستی از معایب خود بر اساس اولیت بدست بیاورد که بسیار برای آنها با ارزش خواهد بود و بدون شک با بر طرف کردن آنها در کوتاه ترین زمان به بالاترین مقام ها دست پیدا خواهند کرد.


هواداران : 14